Uncle Paul

presents snapshots

of his two little nephews:

Adam and Thomas
and niece
Laura


Strýc Pavel 

přináší snímky

svých dvou malých synovců:

Adámka a Tomáška
 a neteře
Laury
 


Winter 2002-3 Zima

Spring 2003 Jaro

A new baby - Laura!
Máme holčičku Lauru!

Christmas 2003 Vánoce

February 2004 Únor