Christmas 2003

Pat and Peter hosted Grandma "Babi" and Grampa Kalab and Uncle Paul on Christmas Eve.

Vánoce 2003

Babička a dědeček Kalábovi a strýček Pavel strávili Štědrý večer u Pat, Péti a vnoučat.

Christmas Eve was a very rainy and foggy day but the young family lives only 25 km away from their grandparents. Paul lives a few km closer. The Christmas tradition was somewhat combined: The gifts under the Christmas tree were from the relatives and Santa Claus was supposed to bring his gifts at night and leave them in red stockings prepared at the fireplace. Both Peter and Grampa took a lot of snapshots with their digital cameras.

Na Štědrý den byla mlha a silně pršelo. Naštěstí žijí mladí jen 25 km od babičky a dědečka a strýc Pavel to má ještě trošku blíž. Vánoční tradice byla poněkud kombinovaná. Dárky pod stromečkem byly od příbuzných a Santa Claus měl v noci naložit další dárky do červených punčoch pověšených u krbu. Péťa a dědeček pořídili spoustu obrázků svými digitálními fotoaparáty.

Baking Christmas cookies     ***     Pečeme vánoční cukroví
Both Adam and Thomas helped to bake Christmas cookies at Babi's house.
O cukroví od babičky se zasloužil Adámek i Tomášek.

This page was prepared by Grampa Miloš. Tuto stránku sestavil dědeček Miloš.