February 2004

Grampa has many excuses
for being late with these images.

Únor 2004

Dědeček má spoustu výmluv proč se tak velice opozdil s těmito obrázky

These images have been placed on the Internet with a great delay - after Easter 2004. In the meantime, many new images have been made and these older ones show the children and the adults as they looked about two months ago.

Tyto snímky se dostávají na Internet s velkým zpožděním, až po velikonocích 2004. Zatím se udělala spousta novějších obrázků a tyto tedy ukazují děti i dospělé, jak vypadali před více než dvěma měsíci.

Here comes April - A přišel duben

This page was prepared by Grampa Miloš. Tuto stránku sestavil dědeček Miloš.