Miloš Kaláb

začal vzpomínat na dobu svého mládí,
jak odlétal v září 1966 do Kanady na 1 až 2-letou vědeckou stáž a už se nevrátil. Později přidával a přidává další vzpomínky.

První tři části Vzpomínek uveřejnily Britské listy:

   • Zahraniční vědecká stáž před 45 roky
   • Obtížné začátky vědeckého pracovníka v emigraci po roce 1968
   • Jak se liší kanadský tvaroh od československého a jiná překvapení.

Jednotlivé části Vzpomínek jsou přístupné zde:

   Narodil jsem se v Určicích v r. 1929,

   Středoškolská studia v Olomouci: 1940-1948.

    Mozaika starých vzpomínek.

   Zahraniční vědecká stáž v Kanadě: 1966-1968,

   Obtížné začátky v emigraci po roce 1968,

   Zvykáme si v emigraci i s dětmi, ale někdy to není snadné.
    (V Britských listech pod titulkem "Jak se liší kanadský tvaroh od československého a jiná překvapení")

   Tlumočil jsem v Kanadě pro federální ministry zemědělství,

   Elektronová mikroskopie při studiu mikrostruktury mléčných výrobků.

   Jako přistěhovalci z Československa jsme byli i v Kanadě posedlí cestováním.

   Podniková penze není v Kanadě samozřejmostí.

   Jak jsem v Kanadě pracoval a pracuji.

   Jak jsem se odrodil - ironická poznámka,   Pro zachování soukromí některých zmiňovaných osob byla jejich jména změněna.

   Pohádka o veselém malíři inspirovaná spolužákem.


Ottawa, listopad 2015